tadeusz

PARADY RÓWNOŚCI WYWOŁUJĄ MDŁOŚCI

Na oczach nas wszystkich rozgrywają się ostatnio dziwnie inspirowane spektakle uliczne zdecydowanej mniejszości, obciążonej bagażem defektów genetycznych, kulturowych i wychowawczych. Demonstrują na ulicy, przy pełnym poparciu lewicy i liberałów. Co najmniej dziwny zbieg okoliczności. Przegrane wybory parlamentarne i prezydenckie wygenerowały…

MAPA ŻYCIA

Sposobem radzenia sobie w rozwiązywaniu codziennych problemów, którym należy posługiwać się non- stop, jest wierność rzeczywistości. A cóż to jest rzeczywistość? – zapyta zapewne nie jeden z czytelników. Odpowiedź jest prosta. Rzeczywistość to prawda. To, co jest fałszywe jest nierzeczywiste.…

Między prawem a dyskryminacją

Pod takim tytułem Ks. prof. Jerzy Bajda w ,,Naszym Dzienniku” z 3grudnia 2007r przedstawił aktualny trend w europejskiej i światowej polityce, który w konsekwencji zmierza do zniewolenia człowieka. Artykuł ten przeczytałem z wielką uwagą i zaciekawieniem. Wprawdzie dla w miarę…

TU I TERAZ

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2005 roku, środki masowego przekazu utwierdzały Polaków w przekonaniu, że mariaż PO z PiS jest tylko kwestią czasu. Małżeństwo to otrzymało nazwę POPIS, z czego narodzić się miała koalicja sprawująca władzę w Rzeczpospolitej. Według wszelkich…

Rodzina szacunkiem i miłością stojąca

W takiej właśnie rodzinie mam szczęście funkcjonować. Jest to fakt tym bardziej godny podkreślenia, bowiem aktualny stan polskich rodzin coraz bardziej odbiega od tradycyjnego wzorca i często poruszany jest przez etyków zaniepokojonych ich kondycją. Terminem ,,rodzina” obejmuję nie tylko małżonków…

PASTERZE I PASTUCHY

Z różnych poziomów ludzkość postrzega świat i otaczającą ją rzeczywistość. Niewielka jej część czyni to z wyższych półek i nigdy nie zdecyduje się zejść niżej, chociażby dlatego, że panuje tu olbrzymi tłok i rozgardiasz myślowy. Tu też realizuje się w…

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, dzień 3 Maja był dniem radosnym, a po odświętnie przystrojonych ulicach maszerowały pochody ludności i odbywały się parady wojskowe. We wszystkich kościołach odprawiano Msze św. w intencji pomyślności Ojczyzny. Po II wojnie…

Gdzie jest mój dom?

Od pewnego czasu coraz częściej zastanawiam się, czy dane mi jest żyć we własnym kraju. Jestem głęboko przekonany, że tego rodzaju pytanie zadaje sobie znaczna część Polaków. Ten dom, okupiony krwią i męczarnią milionów naszych ojców, matek i dalszych przodków,…

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA – DZIEŃ KLĘSKI

Zwycięstwo państw sprzymierzonych w koalicji antyfaszystowskiej w II wojnie światowej położyło kres tejże ideologii, tworząc jednocześnie sprzyjające warunki dla rozkwitu komunizmu. W okresie od 4 -11 lutego 1945 r. w Jałcie na Krymie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli głównych…

Przyjdzie walec i wyrówna

Mam taką nadzieję, graniczącą z przekonaniem. A jest co wyrównywać i prostować. Polska w ostatnich latach wkroczyła na drogę bagnistą, dziurawą i krętą. Bagno uwidacznia się na płaszczyźnie moralnej, dziury ukazały się w stanowionym prawie i stanie finansów publicznych, a…