tadeusz

Świadomość narodowa

Świadomość narodowa jest formą świadomości społecznej, stanowiącą jeden z zasadniczych elementów więzi narodowej, historycznie ukształtowanej na fundamencie wspólnoty losów. Jest wyrazem dokonującej się lub dokonanej integracji narodowej, poczuciu wspólnoty i solidarności. Kształtuje się na gruncie przywiązania do tradycji i kultury…

Brońmy Polski!

Żyjemy w czasach, kiedy człowiek zarzucony zostaje olbrzymią ilością informacji i interpretacji faktów, które często są ze sobą sprzeczne. Zdolność tworzenia z tego własnego obrazu rzeczywistości jest sztuką trudną, acz nie niemożliwą. Umiejętność tworzenia obrazu z fragmentów informacji wyrabiamy już…

XXX rocznica zamachu na Jana Pawła II

Budowę „Świątyni Ludzkości” założyła sobie masoneria powstała w Londynie w roku 1717. O godzinie 17:17, 13 maja 1981 r. Na Placu Św. Piotra padły dwa strzały trafiające Jana Pawła II. Czyżby przypadek? A może tylko zbieg okoliczności? Otóż śmiem twierdzić,…

Antyrodzinna i antypolska polityka lewaków

Żaden w dziejach ludzkości znany naród nie przeszedł takiej martyrologii na własnej ziemi i żaden nie okazał się tak naiwnie szlachetny w stosunku do swoich wrogów i prześladowców. Ta opinia wyrażona przez księdza katolickiego Juliana Unszlichta jest nadal aktualną. Wyraża…

RADA ETYKI MEDIÓW (REM)

Tytuł niniejszej publikacji skłania do szybkiego przejścia ad rem. Opublikowana w październikowym ,,Hodowcy ,….” opinia Magdaleny Bajer -przewodniczącej Rady Etyki Mediów przyznająca wprawdzie nierzetelność autorskiego programu Pani Elżbiety Jaworowicz, to jednocześnie stosując ekwilibrystykę słowną stwierdza, (cytuję) że zabieg polegający na…

Zero zdziwienia

Przy wielkim sukcesie organizacyjnym Olimpiady Gołębi Pocztowych w Poznaniu popełniono faux pas przez ekipę rządzącą naszym państwem. Tomasz Osiński w tekście zatytułowanym „Czyżby lekceważenie?” wyraził swój żal za tak być może ostentacyjne potraktowanie światowej imprezy przez establishment państwa w którym…