Kategoria Polityka

TU I TERAZ

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2005 roku, środki masowego przekazu utwierdzały Polaków w przekonaniu, że mariaż PO z PiS jest tylko kwestią czasu. Małżeństwo to otrzymało nazwę POPIS, z czego narodzić się miała koalicja sprawująca władzę w Rzeczpospolitej. Według wszelkich…

PASTERZE I PASTUCHY

Z różnych poziomów ludzkość postrzega świat i otaczającą ją rzeczywistość. Niewielka jej część czyni to z wyższych półek i nigdy nie zdecyduje się zejść niżej, chociażby dlatego, że panuje tu olbrzymi tłok i rozgardiasz myślowy. Tu też realizuje się w…

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, dzień 3 Maja był dniem radosnym, a po odświętnie przystrojonych ulicach maszerowały pochody ludności i odbywały się parady wojskowe. We wszystkich kościołach odprawiano Msze św. w intencji pomyślności Ojczyzny. Po II wojnie…

Gdzie jest mój dom?

Od pewnego czasu coraz częściej zastanawiam się, czy dane mi jest żyć we własnym kraju. Jestem głęboko przekonany, że tego rodzaju pytanie zadaje sobie znaczna część Polaków. Ten dom, okupiony krwią i męczarnią milionów naszych ojców, matek i dalszych przodków,…

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA – DZIEŃ KLĘSKI

Zwycięstwo państw sprzymierzonych w koalicji antyfaszystowskiej w II wojnie światowej położyło kres tejże ideologii, tworząc jednocześnie sprzyjające warunki dla rozkwitu komunizmu. W okresie od 4 -11 lutego 1945 r. w Jałcie na Krymie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli głównych…

Przyjdzie walec i wyrówna

Mam taką nadzieję, graniczącą z przekonaniem. A jest co wyrównywać i prostować. Polska w ostatnich latach wkroczyła na drogę bagnistą, dziurawą i krętą. Bagno uwidacznia się na płaszczyźnie moralnej, dziury ukazały się w stanowionym prawie i stanie finansów publicznych, a…

Świadomość narodowa

Świadomość narodowa jest formą świadomości społecznej, stanowiącą jeden z zasadniczych elementów więzi narodowej, historycznie ukształtowanej na fundamencie wspólnoty losów. Jest wyrazem dokonującej się lub dokonanej integracji narodowej, poczuciu wspólnoty i solidarności. Kształtuje się na gruncie przywiązania do tradycji i kultury…

Brońmy Polski!

Żyjemy w czasach, kiedy człowiek zarzucony zostaje olbrzymią ilością informacji i interpretacji faktów, które często są ze sobą sprzeczne. Zdolność tworzenia z tego własnego obrazu rzeczywistości jest sztuką trudną, acz nie niemożliwą. Umiejętność tworzenia obrazu z fragmentów informacji wyrabiamy już…

Antyrodzinna i antypolska polityka lewaków

Żaden w dziejach ludzkości znany naród nie przeszedł takiej martyrologii na własnej ziemi i żaden nie okazał się tak naiwnie szlachetny w stosunku do swoich wrogów i prześladowców. Ta opinia wyrażona przez księdza katolickiego Juliana Unszlichta jest nadal aktualną. Wyraża…