Kategoria Polityka

RADA ETYKI MEDIÓW (REM)

Tytuł niniejszej publikacji skłania do szybkiego przejścia ad rem. Opublikowana w październikowym ,,Hodowcy ,….” opinia Magdaleny Bajer -przewodniczącej Rady Etyki Mediów przyznająca wprawdzie nierzetelność autorskiego programu Pani Elżbiety Jaworowicz, to jednocześnie stosując ekwilibrystykę słowną stwierdza, (cytuję) że zabieg polegający na…