Kategoria Polityka

Przyjdzie walec i wyrówna

Mam taką nadzieję, graniczącą z przekonaniem. A jest co wyrównywać i prostować. Polska w ostatnich latach wkroczyła na drogę bagnistą, dziurawą i krętą. Bagno uwidacznia się na płaszczyźnie moralnej, dziury ukazały się w stanowionym prawie i stanie finansów publicznych, a…

Świadomość narodowa

Świadomość narodowa jest formą świadomości społecznej, stanowiącą jeden z zasadniczych elementów więzi narodowej, historycznie ukształtowanej na fundamencie wspólnoty losów. Jest wyrazem dokonującej się lub dokonanej integracji narodowej, poczuciu wspólnoty i solidarności. Kształtuje się na gruncie przywiązania do tradycji i kultury…

Brońmy Polski!

Żyjemy w czasach, kiedy człowiek zarzucony zostaje olbrzymią ilością informacji i interpretacji faktów, które często są ze sobą sprzeczne. Zdolność tworzenia z tego własnego obrazu rzeczywistości jest sztuką trudną, acz nie niemożliwą. Umiejętność tworzenia obrazu z fragmentów informacji wyrabiamy już…