O autorze

autor

Urodził się 20 maja 1941r. w Tarnobrzegu.  Ukończył Technikum Rolnicze i Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Tarnobrzegu. Studia odbył na Wydziale Geodezji Górniczej  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Okres pracy zawodowej związany był z przemysłem siarkowym w Tarnobrzegu w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki, Biurze Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. W latach 1989-1993 pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Tarnobrzegu, a w latach 1994-96 sprawował  funkcję V-ce Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Hobby – hodowla gołębi pocztowych.