DZIEŃ ZWYCIĘSTWA – DZIEŃ KLĘSKI

Zwycięstwo państw sprzymierzonych w koalicji antyfaszystowskiej w II wojnie światowej położyło kres tejże ideologii, tworząc jednocześnie sprzyjające warunki dla rozkwitu komunizmu. W okresie od 4 -11 lutego 1945 r. w Jałcie na Krymie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli głównych…

Przyjdzie walec i wyrówna

Mam taką nadzieję, graniczącą z przekonaniem. A jest co wyrównywać i prostować. Polska w ostatnich latach wkroczyła na drogę bagnistą, dziurawą i krętą. Bagno uwidacznia się na płaszczyźnie moralnej, dziury ukazały się w stanowionym prawie i stanie finansów publicznych, a…

Świadomość narodowa

Świadomość narodowa jest formą świadomości społecznej, stanowiącą jeden z zasadniczych elementów więzi narodowej, historycznie ukształtowanej na fundamencie wspólnoty losów. Jest wyrazem dokonującej się lub dokonanej integracji narodowej, poczuciu wspólnoty i solidarności. Kształtuje się na gruncie przywiązania do tradycji i kultury…

Brońmy Polski!

Żyjemy w czasach, kiedy człowiek zarzucony zostaje olbrzymią ilością informacji i interpretacji faktów, które często są ze sobą sprzeczne. Zdolność tworzenia z tego własnego obrazu rzeczywistości jest sztuką trudną, acz nie niemożliwą. Umiejętność tworzenia obrazu z fragmentów informacji wyrabiamy już…

XXX rocznica zamachu na Jana Pawła II

Budowę „Świątyni Ludzkości” założyła sobie masoneria powstała w Londynie w roku 1717. O godzinie 17:17, 13 maja 1981 r. Na Placu Św. Piotra padły dwa strzały trafiające Jana Pawła II. Czyżby przypadek? A może tylko zbieg okoliczności? Otóż śmiem twierdzić,…

Antyrodzinna i antypolska polityka lewaków

Żaden w dziejach ludzkości znany naród nie przeszedł takiej martyrologii na własnej ziemi i żaden nie okazał się tak naiwnie szlachetny w stosunku do swoich wrogów i prześladowców. Ta opinia wyrażona przez księdza katolickiego Juliana Unszlichta jest nadal aktualną. Wyraża…