XXX rocznica zamachu na Jana Pawła II

Budowę „Świątyni Ludzkości” założyła sobie masoneria powstała w Londynie w roku 1717.

O godzinie 17:17, 13 maja 1981 r. Na Placu Św. Piotra padły dwa strzały trafiające Jana Pawła II. Czyżby przypadek? A może tylko zbieg okoliczności? Otóż śmiem twierdzić, że ani jedno ani drugie. Tutaj oprócz wyraźnego celu, bardzo istotną rolę spełniła symbolika, do której masoneria przywiązuje duże znaczenie. Masoneria ukrywa swe cele, posługując się symboliką, oraz wieloznacznymi formułami. Nigdy nie wypowiada swych dążeń w sposób jednoznaczny i jasny. Posługuje się symbolami, tłumacząc swym członkom, iż stopniowo należy dochodzić do ukrytego ich sensu. Nie tylko godzina 17:17 stanowi tutaj symbol. Liczba „13” również ma znaczenie w symbolice masońskiej. Na zielonym banknocie jednodolarowym wydanym w 1935 r. przez amerykański Federal Reserve System widnieją obydwie strony wielkiej pieczęci państwa amerykańskiego. Awers pieczęci: obcięta piramida i 13 stopni.

Rewers pieczęci: orzeł trzymający w szponach 13 strzał i gałązkę oliwną mającą 13 listków i 13 owoców. Powyżej orła 13 pięcioramiennych gwiazd tworzących gwiazdę sześcioramienną. Orzeł chroniony jest tarczą mającą 13 prążków, a w dziobie wstęga z napisem : „ E Pluribus Unum” ma też 13 liter ( jedność w różnorodności).

Wśród masońskich symboli widniejących na banknocie, zasadnicze to: – wszystkowidzące oko, gwiazda pięcioramienna(pentagram, zwany przez masonów gwiazdą świetlistą), gwiazda sześcioramienna (heksagram, pieczęć Salomona).

Papież przebacza wykonawcy zamachu Mahmed Ali Agcy słowami: „ modlę się za brata, który zadał mi cios i szczerze mu przebaczyłem”. Zleceniodawcy nadal są nie zidentyfikowani w sensie personalnym. Jest mało prawdopodobne , aby kiedykolwiek do tego doszło.

Jan Paweł II potwierdził Deklarację Kongregacji Nauki Wiary w sprawie masonerii ( 26 XI.1983r.) w której czytamy: „ Stawiano pytanie, czy ocena Kościoła odnośnie stowarzyszeń masońskich zmieniła się na skutek faktu, iż nowy Kodeks Prawa Kanonicznego nie wymienia wolnomularstwa w sposób wyraźny jak poprzedni. Niniejsza Kongregacja jest w stanie odpowiedzieć na to, iż okoliczność ta jest spowodowana kryterium redakcyjnym takim samym jak dla innych zrzeszeń, które podobnie nie zostały wymienione, ponieważ włączone są do szerszych kategorii. Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje więc niezmieniona, ponieważ ich zasady były zawsze nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich nadal pozostanie zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się więc w stanie ciężkiego grzechu i nie mogą przyjmować Komunii Świętej”.

Masoneria zaczęła rządzić tym światem choćby w tym sensie, iż będąca jej tworem aksjologia i mentalność zaczynają dominować w świadomości społeczeństw. Państwa stają się nie tylko świeckie, ateistyczne, ale wręcz gnostyckie, nadające człowiekowi status boga i negujące we wszystkich w zasadzie płaszczyznach porządek moralny. Promuje się relatywizm poznawczy i moralny, gloryfikując wolność bez granic, wolność bez Boga i przeciw Bogu. Doktryna tolerancji nakazuje odrzucić pojęcia prawdy i dobra, zmuszając ludzi do traktowania z szacunkiem zła, stała się doktryną obowiązującą. Zabobony, mity pogańskie, zboczenia płciowe, aborcja i eutanazja kreowane są na wartości nowej cywilizacji. Tak więc życie przygotowuje nas poprzez próby i sprawdziany. Będziemy obecnie doświadczani przez zło więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Oby nasza świadomość tego wszystkiego co się dzieje wokół nas przewartościowała nasze postawy, zachowania i wybory, potwierdzające wierność Bogu i Ojczyźnie. Mam mimo wszystko nadzieję, że ten pistolet wymierzony w ludzkość zatnie się na pewnym etapie działań tak, jak na szczęście zaciął się pistolet Ali Agcy po drugim trafieniu, uniemożliwiając dopełnienie założonego celu.